Hartridge2019-05-13T19:44:56+00:00

Sabre
CRi Expert

Tải xuống Brochure

Xem video: vimeo | youku

Hartridge Toledo HEUi MASTER

Tải xuống Brochure

Xem video: Vimeo | youku

Hartridge
Sabre Master

Tải xuống Brochure

Xem video: vimeo | youku

HK1400 Universal Cambox for EUI & EUP Testing

Tải xuống Brochure

Xem video: youtube | youku

Trợ giúp

Chúng tôi cung cấp các giải pháp thiết yếu cho nền công nghiệp ô tô.

Liên hệ

Premo International Pte Ltd
39B Jalan Pemimpin #04-00
Prime Industrial Building
Singapore 577184

Tel: (+65) 6354 5255

Fax: (+65) 6354 5755